[1]
S. Jelenc Krašovec in S. Kump, „Vloga izobraževanja starejših odraslih pri spodbujanju njihove družbene vključenosti“, AS, let. 13, št. 4, str. 18-30, dec. 2006.