[1]
I. Lavrnja, „Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih“, AS, let. 1, št. 3-4, str. 30–32, dec. 1995.