[1]
PuceljK., „Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa“, AS, let. 12, št. 3, str. 66-71, dec. 2006.