[1]
S. Kump, „TEORETSKI IN METODOLOŠKI PROBLEMI EVALVACIJE POLITIKE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (Ocena doktorskega dela Simone Šinko)“, AS, let. 21, št. 2, str. 105–107, jul. 2015.