[1]
A. Jug Došler, P. Petročnik, T. Stanek Zidarič, M. Skubic, in A. P. Mivšek, „Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja“, AS, let. 21, št. 2, str. 95–97, jul. 2015.