[1]
V. Dolničar in M. Mrzel, „Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih“, AS, let. 21, št. 2, str. 65–77, jul. 2015.