[1]
S. Kump, „Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo“, AS, let. 21, št. 2, str. 9–27, jul. 2015.