[1]
A. Superina in E. Stojmenova, „DEMOLA - Globalni primer dobre prakse za inovacije in prenos znanja v prakso“, AS, let. 21, št. 1, str. 123–124, apr. 2015.