[1]
M. Požek, „»ČISTO VSEENO JE, ALI JE PLESALEC NA VOZIČKU ALI NE, SAJ USTVARJAM UMETNOST«. Intervju z učiteljem inkluzivne plesne skupine o učenju plesa na invalidskem vozičku“, AS, let. 21, št. 1, str. 111–114, apr. 2015.