[1]
K. Sudec, „Izzivi usposabljanja za delo s posebnimi ciljnimi skupinami na področju kulture - Projekt AKTIV“, AS, let. 21, št. 1, str. 93–101, apr. 2015.