[1]
L. Burcar, „ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala - Odcepljena podjetja in vseživljenjsko učenje“, AS, let. 21, št. 1, str. 53–65, apr. 2015.