[1]
L. Burcar, „Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma - Financiranje zasebnega na račun javnega šolstva“, AS, let. 21, št. 1, str. 31–52, apr. 2015.