[1]
P. Javrh, „Pogovor z Ido Srebotnik, novo predsednico Andragoškega društva Slovenije“, AS, let. 19, št. 4, str. 98–101, dec. 2013.