[1]
K. Švab, „Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah“, AS, let. 27, št. 2, str. 93–107, dec. 2021.