Fink, A. (2021) „Uporabnost spletne strani Teacher’s Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki“, Andragoška spoznanja, 27(1), str. 173–174. doi: 10.4312/as/9695.