ČelebičT. (2008) „Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo“, Andragoška spoznanja, 14(1-2), str. 57-67. doi: 10.4312/as.14.1-2.57-67.