ValadasS. T., VilhenaC. in FragosoA. (2019) „PREHODI V UPOKOJITEV: DOJEMANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA PORTUGALSKEM“, Andragoška spoznanja, 25(2), str. 37-51. doi: 10.4312/as.25.2.37-51.