Goriss-HunterA., EchterA., OseniT. in FirminS. (2018) „»Odpravljanje« spola: ženska skupina šole za znanost, strojništvo in informacijske tehnologije ter promocija inkluzivnega stemma na univerzi in v skupnosti“, Andragoška spoznanja, 24(3), str. 57-72. doi: 10.4312/as.24.3.57-72.