Muršak, J. (2016) „Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC“, Andragoška spoznanja, 22(4), str. 117–118. doi: 10.4312/as.22.4.117-118.