Rajar, K. in Možina, T. (2012) „Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne“, Andragoška spoznanja, 18(4), str. 10–28. doi: 10.4312/as.18.4.10-28.