Lavrnja, I. (1995) „Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih“, Andragoška spoznanja, 1(3-4), str. 30–32. doi: 10.4312/as.1.3-4.30-32.