PuceljK. (2006) „Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa“, Andragoška spoznanja, 12(3), str. 66-71. doi: 10.4312/as.12.3.66-71.