Jug Došler, A., Petročnik, P., Stanek Zidarič, T., Skubic, M. in Mivšek, A. P. (2015) „Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja“, Andragoška spoznanja, 21(2), str. 95–97. doi: 10.4312/as.21.2.95-97.