Kump, S. (2015) „Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo“, Andragoška spoznanja, 21(2), str. 9–27. doi: 10.4312/as.21.2.9-27.