Možina, E. (2015) „Raziskava PIAAC – vpogled v sedanje spretnosti odraslih“, Andragoška spoznanja, 21(2), str. 3–7. doi: 10.4312/as.21.2.3-7.