Burcar, L. (2015) „ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala - Odcepljena podjetja in vseživljenjsko učenje“, Andragoška spoznanja, 21(1), str. 53–65. doi: 10.4312/as.21.1.53-65.