Walters, Shirley, in Astrid von Kotze. 2021. „Razlogi Za ekofeministično Ljudsko izobraževanje V času COVID-19“. Andragoška Spoznanja 27 (1):47-62. https://doi.org/10.4312/as/9665.