Lindsay , Cora, in Renata Seredyńska-Abou-Eid. 2019. „Odziv Na Potrebe Po Jezikovni Podpori Za Priseljence in Begunce V East Midlands, Velika Britanija“. Andragoška Spoznanja 25 (3), 61-73. https://doi.org/10.4312/as.25.3.61-73.