Jug Došler, Anita, Petra Petročnik, Tita Stanek Zidarič, Metka Skubic, in Ana Polona Mivšek. 2015. „Mednarodni Teden babištva in razliČne Oblike izobraževanja in ozaveščanja“. Andragoška Spoznanja 21 (2):95-97. https://doi.org/10.4312/as.21.2.95-97.