Možina, Estera. 2015. „Raziskava PIAAC – Vpogled V Sedanje Spretnosti Odraslih“. Andragoška Spoznanja 21 (2):3-7. https://doi.org/10.4312/as.21.2.3-7.