Burcar, Lilijana. 2015. „Osnutek Novega Zakona O Visokem šolstvu in Logika Kapitalizma - Financiranje Zasebnega Na račun Javnega šolstva“. Andragoška Spoznanja 21 (1):31-52. https://doi.org/10.4312/as.21.1.31-52.