ČelebičT. Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo. Andragoška spoznanja, v. 14, n. 1-2, p. 57-67, 1 dec. 2008.