ZupančičM. Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti. Andragoška spoznanja, v. 15, n. 4, p. 66-73, 1 dec. 2009.