MočnikV. Skupnostno izobraževanje kot nova oblika izobraževanja odraslih na podeželju. Andragoška spoznanja, v. 15, n. 4, p. 52-63, 1 dec. 2009.