Jelenc KrašovecS. Učeče se organizacije. Andragoška spoznanja, v. 6, n. 3, p. 75-85, 1 dec. 2000.