PuceljK. Novi mediji – nova kakovost študija na daljavo_ dinamična izobraževalna praksa. Andragoška spoznanja, v. 12, n. 3, p. 66-71, 1 dec. 2006.