Fink, A. (2021). Uporabnost spletne strani Teacher’s Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki. Andragoška Spoznanja, 27(1), 173–174. https://doi.org/10.4312/as/9695