ČelebičT. (2008). Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo. Andragoška Spoznanja, 14(1-2), 57-67. https://doi.org/10.4312/as.14.1-2.57-67