Muršak, J. (2016). Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja – primer PIAAC. Andragoška Spoznanja, 22(4), 117–118. https://doi.org/10.4312/as.22.4.117-118