Kožar Rosulnik, K. (2016). Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij. Andragoška Spoznanja, 22(4), 113–115. https://doi.org/10.4312/as.22.4.113-115