Mašić, M., Zovko, A., & Kovačić Samaržija, T. (2016). Odnos dijakov in študentov do vseživljenjskega učenja. Andragoška Spoznanja, 22(4), 93–110. https://doi.org/10.4312/as.22.4.93-110