MelinkG., & PivkM. (2001). Srednje poklicno izobraževanje odraslih v delovnem okolju. Andragoška Spoznanja, 7(4), 99-101. https://doi.org/10.4312/as.7.4.99-101