Findeisen, D. (1998). Četrta konferenca o izobraževanju in učenju starejših. Andragoška Spoznanja, 4(3-4), 77–79. https://doi.org/10.4312/as.4.3-4.77-79