Šulak, T. (2004). Razvojna psihologija (uredili Ljubica Marjanovič Umek in Maja Zupančič). Andragoška Spoznanja, 10(1), 79–80. https://doi.org/10.4312/as.10.1.79-80