Kump, S., & Jelenc Krašovec, S. (2013). Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Andragoška Spoznanja, 19(2), 10–28. https://doi.org/10.4312/as.19.2.10-28