Lavrnja, I. (1995). Nekaj teoretično metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih. Andragoška Spoznanja, 1(3-4), 30–32. https://doi.org/10.4312/as.1.3-4.30-32