Jug Došler, A., Petročnik, P., Stanek Zidarič, T., Skubic, M., & Mivšek, A. P. (2015). Mednarodni teden babištva in razliČne oblike izobraževanja in ozaveščanja. Andragoška Spoznanja, 21(2), 95–97. https://doi.org/10.4312/as.21.2.95-97