Muršak, J., & Radovan, M. (2015). Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc. Andragoška Spoznanja, 21(2), 47–64. https://doi.org/10.4312/as.21.2.47-64