Možina, E. (2015). Raziskava PIAAC – vpogled v sedanje spretnosti odraslih. Andragoška Spoznanja, 21(2), 3–7. https://doi.org/10.4312/as.21.2.3-7