Sudec, K. (2015). Izzivi usposabljanja za delo s posebnimi ciljnimi skupinami na področju kulture - Projekt AKTIV. Andragoška Spoznanja, 21(1), 93–101. https://doi.org/10.4312/as.21.1.93-101